Otras cookies to view the content." data-cli-src="https://www.facebook.com/tr?id=519918654845787&ev=PageView&noscript=1" data-no-translation-data-cli-label="" data-no-translation-data-cli-placeholder=""/>

Política de Privacitat

I. INFORMACIÓ BÀSICA

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Responsable Carmila España, S.L.U., (“Carmila”) amb direcció a Avda. de la Transición Española, 34 Edificio B – Planta 4ª (Parque Empresarial Omega) – 28108 Alcobendas (Madrid) i C.I.F. B-86772837
Categoria de dades Dades de contacte i de caràcter identificatiu i altres dades que ens proporcioneu.
Finalitat Gestió de dubtes, suggeriments, consultes i opinions.
Legitimació El consentiment és la base legitimadora per al tractament de les vostres dades personals per tal de resoldre qualsevol dubte, suggeriment o informació addicional que tingués en relació amb la nostra activitat.
Destinataris (i transferències internacionals) No cedim les dades que ens facilita amb cap tercer ni són objecte de cap transferència internacional.
Drets Poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant del responsable del tractament. Així mateix, podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment mitjançant comunicació adreçant-se a l'apartat de correus 1002, CP 28108, Alcobendas (Madrid) i mitjançant correu electrònic a la següent adreça: derechosprotecciondedatos@carrefour.com
Procedència Només tractem les dades personals que vostè ens faciliti.
Informació addicional Podeu trobar més informació a continuació.

II. INFORMACIÓ DETALLADA

La present política de privadesa (la «Política«) describe la forma en que Carmila España, S.L.U., con domicilio en Avda. de la Transición Española, 34 Edificio B – Planta 4ª (Parque Empresarial Omega) – 28108 Alcobendas (Madrid) («Carmila» o «Nosaltres«) tractarà les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni, i que si escau recaptem sobre vostè.

1. Datos personales que tratamos

Nosaltres tractem les dades personals que vostè ens proporciona a través de les webs titularitat de Carmila.

Tingueu en compte que la informació assenyalada com a obligatòria mitjançant l'ús d'un (*) és imprescindible per resoldre qualsevol dubte, suggeriment o facilitar-vos informació addicional que fos del vostre interès, per la qual cosa, si no la feu, no serà possible tramitar la vostra sol·licitud .

(a) Informació que vostè ens proporciona

Nosaltres podrem tractar les següents categories de dades personals proporcionades per vostè a través de les nostres webs:

  • Dades de caràcter identificatiu i de contacte, como nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección postal, fecha de nacimiento y sexo.
  • Aquelles altres dades que vostè ens faciliti a través dels nostres formularis de consulta o contacte disponibles a les nostres webs.

2. Com i amb quina base tractem les seves dades personals

Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de respondre als seus dubtes, queixes, suggeriments o preguntes, plantejades a través dels mitjans oferts al respecte, en aquells casos en què Vostè hagués prestat la seva consentiment.

3. Els seus drets

Teniu dret que Carmila us confirmi si s'estan tractant o no les vostres dades personals i, si escau, a sol·licitar l'accés a les dades personals ia determinada informació sobre el tractament (fins, categories de dades tractades i destinataris, entre d'altres aspectes) ) (dret d'accés). Així mateix, té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes (dret de rectificació), així com la supressió dels mateixos quan, entre altres motius, aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits (dret de supressió). En determinades circumstàncies (per exemple, en cas que l'interessat impugni l'exactitud de les vostres dades, mentre se'n verifica l'exactitud), podreu sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades personals, essent aquestes únicament tractades per a l'exercici o la defensa de reclamacions (dret a la limitació del tractament). Finalment, teniu la possibilitat d'exercir el vostre dret a la portabilitat de les dades, és a dir, a rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que el responsable al qual se'ls hagués facilitat els ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquests efectes (dret a la portabilitat de les dades).

Vostè podrà exercir els seus drets o revocar el consentiment prestat a la present Política en qualsevol moment dirigint-se a Carmila, apartat de correus 1002, CP 28108 Alcobendas (Madrid) o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: derechosprotecciondedatos@carrefour.com.

També tindrà dret a presentar una reclamació davant de l'Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan no hagi rebut satisfacció a l'exercici dels seus drets.

4. Destinataris de les vostres dades personals

Nosaltres no cedim les vostres dades personals a cap tercer, ni les transferim internacionalment.

Sense perjudici de l'anterior, les seves dades seran accedides pels prestadors de serveis professionals següents, que es requereixen per dur a terme els tractaments de dades que es recullen a l'apartat segon d'aquesta Política, entre d'altres:

  • PLACEWISE i altres prestadors de serveis IT, tots amb domicilis i servidors a Espanya.
  • JIM COLLECTIVE S.L., y otros prestadores de servicios de marketing y publicidad, todos ellos con domicilios y servidores en España.

5. Conservació de les vostres dades personals

Conservarem les vostres dades personals durant el temps que sigui necessari per tramitar la vostra sol·licitud i en tot cas pel temps que resulti necessari per poder complir qualsevol obligació legal que es derivi del tractament dels mateixos. Transcorregut aquest termini, les vostres dades seran suprimides.

6. Delegat de Protecció de Dades

Si ho desitgeu, podeu posar-vos en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça: Carretera de Burgos, km. 14,500 Alcobendas 28108 (Madrid).

Sorteigs Opina Promocions Ofertes Club Descobreix